Tam Tasdik Tutanakları

Gerek Kurumlar Vergisi Beyannameniz gerekse Gelir Vergisi Beyannameniz içindeki finansal tablolarınıza (Bilanço ve Gelir Tablosu) erişebilmek için beyannamelerinize ait PDF dosyalarını sisteme girmelisiniz.
İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

Tam Tasdik Tutanakları Ne İşe Yarar?

Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilmiş mali tablolar tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilecektir.

Mali tabloyu tasdik eden bir müşavir, mutlaka işletmede kaydi envanter yapmak, hesapları tek tek kontrol etmek, karşılıkların, amortismanların, vergi tevkifatlarının doğru olup olmadığına bakmak, diğer bir ifadeyle sonuç hesaplarını ve bilançoyu etkileyecek her türlü kaydın mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek zorundadır.

Tutanak ile yapılacak tespitler ile, inceleme sonucunda yapılacak tasdik yukarıda sayılan hususların yapıldığı ve doğru olduğu anlamını taşıyacaktır.