Tam Tasdik Raporu

Gerek Kurumlar Vergisi Beyannameniz gerekse Gelir Vergisi Beyannameniz içindeki finansal tablolarınıza (Bilanço ve Gelir Tablosu) erişebilmek için beyannamelerinize ait PDF dosyalarını sisteme girmelisiniz.

İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmeti Nedir?

Tam Tasdik hizmetinde, kurumlar vergisi mükelleflerinin vergiye tabi yasal defter ve belgeleri yılı içerisinde vergi mevzuatı açısından incelenir, varsa eksiklik ve hatalar düzelttirilir. Kurumlar vergisi beyanının tam ve eksiksiz bir şekilde verilmesi sağlanır.

Tam Tasdik Hizmetinde Süreç Nasıl İşliyor?

Ocak ayında veya süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlenir. Denetim ekiplerimiz her geçici vergi beyan döneminin öncesinde işletmeye gelerek tüm defter ve belgeler üzerinde vergi kanunları açısından inceleme yapar. Eksiklik ve hatalar düzelttirilir. Yıl bittikten ve/veya dönem sonu işlemleri yapıldıktan sonra, kurumlar vergisi beyanının mevzuata uygun olarak hesaplandığına ilişkin olarak yasal defter ve belgeler üzerinde kontroller yapılır. Kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra, ilgili yılda yapılan incelemeler sonucunda varılan sonuç ve bulgular bir tam tasdik raporuna bağlanır. Bu rapor vergi dairesine verilir. Aksi kanıtlanıncaya kadar ilgili vergi dairesi verilen raporu incelenmiş belge olarak kabul eder.

Tam Tasdik Hizmeti Almak Zorunlu mudur?

Tam tasdik hizmetine ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Mükelleflerin mevcut yasal düzenlemelere göre tam tasdik hizmeti alma zorunluluğu yoktur.

Tam Tasdik Hizmeti Almanın Yararları Neler?

Yıl içinde tüm defter ve belgeleriniz incelenerek, kurumlar vergisi beyannamenizin mevzuata uygun olarak verilmesi sağlanır.

Muhasebe hataları süresinde düzeltildiği için, şirketinizde bir vergi incelemesi yapılması durumunda, vergi ve ceza ödemeleriyle karşılaşma riskinizi en aza iner.

Mal ve hizmet satın alınan yüklü faturaların, ilgili firmanın kayıtlarından ve karşı vergi dairesinden incelemesi yapılarak, müteselsil sorumluluk nedeniyle doğabilecek vergi ve cezalar engellenir.

Vergi kanunlarında ve idari uygulamalarda danışmanlık ve destek sağlanır.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının yüksek olması halinde, istisnadan yararlanılabilmek için tam tasdik raporu düzenlenmesi yeterlidir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubundan sonra geriye kalan kısmı, tam tasdik raporuna göre nakten iade alma hakkına sahip olursunuz.

Süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş mükellefler, yaptıkları ihracata ilişkin olarak herhangi bir miktar sınırı olmaksızın nakten KDV iadesi alma olanağına sahiptir.