Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

Basit Faiz

Bileşik Faiz

Efektif Faiz

Nominal Faiz


Reel Faiz

Gelecek Değer Hesabı

Bugünkü Değer Hesabı