Tam Tasdik Denetimi

Gerek Kurumlar Vergisi Beyannameniz gerekse Gelir Vergisi Beyannameniz içindeki finansal tablolarınıza (Bilanço ve Gelir Tablosu) erişebilmek için beyannamelerinize ait PDF dosyalarını sisteme girmelisiniz.İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

Tam Tasdik Denetimi Nedir?

Tam Tasdik Hizmeti Nedir?

Tam Tasdik hizmetinde, kurumlar vergisi mükelleflerinin vergiye tabi yasal defter ve belgeleri yılı içerisinde vergi mevzuatı açısından incelenir, varsa eksiklik ve hatalar düzelttirilir. Kurumlar vergisi beyanının tam ve eksiksiz bir şekilde verilmesi sağlanır.

Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamenizde beyan edilen matrahı belirleyen ve yine bu beyanname ekinde vergi dairesine verilen finansal tablolarınızın ilgili yıl defter ve belgelerine uygunluğu araştırılmalıdır.

Bu araştırma sonucunda tereddütlü konular varsa, tam tasdik raporu düzenlenmeden evvel çözüme kavuşturulmalıdır.