Parasal Olmayan Kıymet Nedir?

Satın alma gücü ile ulusal para değerindeki değişmeler arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda parasal olmayan kıymetler, diğer bir ifade ile ulusal para değerindeki değişmelere rağmen satın alma güçleri değişmeyen kıymetlerdir.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler aşağıdaki gibidir: