Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayıtları

--------/-/-/-----------------
110 HİSSE SENETLERİ
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
150 İLK MADDE MALZEME
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
152 MAMULLER
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
153 TİCARİ MALLAR
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
157 DİĞER STOKLAR
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM MALİYETLERİ
          697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
242 İŞTİRAKLER
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
250 ARAZİ VE ARSALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
252 BİNALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
254 TAŞITLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
259 VERİLEN AVANSLAR
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
260 HAKLAR 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
261 ŞEREFİYE
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
264 ÖZEL MALİYETLER
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
271 ARAMA GİDERLERİ
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
           698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
294 ELDEN ÇIKARTILAN STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

--------/-/-/-----------------
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

--------/-/-/-----------------
503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          524 MALİYET ARTIŞLARI FONU

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          540 YASAL YEDEKLER

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          541 STATÜ YEDEKLERİ

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          548 DİĞER KAR YEDEKLERİ

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          549 ÖZEL FONLAR

Sonuç Hesapları

--------/-/-/-----------------
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

--------/-/-/-----------------
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
          698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI

--------/-/-/-----------------
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI
          358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI