KDV İade Raporu

Mal ihracından kaynaklanan KDV İade Raporu hazırlanmaktadır: 2 adet Excel ve 2 adet PDF dosyası yüklenecektir. İsteğe bağlı veriler girildiğinde, tutanak ve raporlar tam olarak hazırlanabilecektir.

YMM Bilgileriniz sisteme girildi ise, Rapor İçin Kullanılacak YMM bilgileriniz tüm çıktılarınızda YMM Bilgileri olarak işlenecektir. YMM Bilgileriniz sisteme girmek için GİRİŞ yapmanız ve bilgileri YMM Bilgileri Kayıt adresine kaydetmeniz gerekir.

İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

KDV İade Raporları

Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV kanunun;

  • 9. maddesinde tevkifata tabii teslimler,
  • 11/1-a. maddesinde mal ve hizmet ihracatı teslimleri,
  • 11/1-b Türkiye’ de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler,
  • 11/1-c maddesinde ihraç kayıtlı olarak yapılan teslimler,
  • 13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ve bu araçlara verilen hizmetler,
  • 14. maddesinde uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
  • 15. maddesinde diplomatik istisnalar,
  • 29. maddesinde indirimli orana tabii teslimler

KDV'ne tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV, yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre KDV iadeleri vergi dairesinden alınabilir.

KDV iadesi konusunda tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler yapılıp KDV İade Raporları sistemimiz üzerinden üretilebilir.